Acqua Primer NP – Vật liệu quét lót cho hệ thống Neoproof Polyurea

5.00 (1 đánh giá) 90 đã bán

Liên hệ

  • Hình thức: Bóng, ghi nhạt
  • Tỷ trọng (EN ISO 2811.01):
  • Thành phần Α: 1,17 g/cm3
  • Thành phần B: 1,13 g/cm3
  • Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): 100Α : 40Β
  • Định mức tiêu thụ: 120-160gr/m2/1 lớp (tùy theo khả năng hấp thụ mặt nền)
  • Thời gian khô (+25°C): 7 giờ
  • Thời gian sống (+25°C): 1 giờ