Băng cản nước Mastop – Macco Mastop PVC Waterstop

5.00 (1 đánh giá) 77 đã bán

Liên hệ

Màu sắc

Quan sát bằng mắt Vàng, Xanh, Trong

Khối lượng riêng

g/cm3 TCVN 4866:2013 ≤ 1,3

Độ cứng

Shore A TCVN 1595:2013 ≥ 75

Cường độ chịu kéo

MPa TCVN 4509:2013 ≥ 16

Độ giãn dài khi đứt

% TCVN 4509:2013 ≥ 280