Băng cản nước PVC Vinstop V200 chống thấm mạch ngừng thi công

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 64 đã bán

Liên hệ

10m, 15m, 20m, 50m hoặc theo yêu cầu khách hàng

 Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương.
 Vận chuyển: Không nguy hiểm.
 Độc hại: Không độc hại.
 Lưu ý quan trọng: Tránh kít phải khói, hơi trong quá trình hàn băng PVC