Basf MasterEmaco N 5100 – Vữa sửa chữa mỏng Polymer

5.00 (1 đánh giá) 124 đã bán

Liên hệ

  • Đa mục đích – cho phép vá lớp mỏng và có thể viền lông
  • Kết dính mạnh mẽ – liên kết vĩnh viễn với bê tông hiện có
  • Vật liệu thixotropic – nhanh chóng và dễ dàng thi công bằng bay dọc và trên cao
  • Bền – chịu được thời tiết và bù co ngót
  • Quay trở lại dịch vụ nhanh chóng – độ bền ban đầu cao và liên kết tuyệt vời