Basf MasterFlex 472 – Chất trám khe đàn hồi gốc Polyurethane

5.00 (1 đánh giá) 111 đã bán

Liên hệ

 – Tỷ trọng Khoảng 1,30 g/cm3

– Nhiệt độ thi công Từ +5°C đến 35°C

– Hệ số co giãn tương thích Khoảng 25%

– Tạo màng ở 20°C Khoảng 1 giờ 30 phút

– Độ bền nhiệt Từ -30°C đến +80°C

– Tốc độ bảo dưỡng Khoảng 2 mm/24 giờ