Baumerk B PR 101 – Lớp lót Primer Bitum gốc nước

5.00 (1 đánh giá) 123 đã bán

Liên hệ

 – Gốc: Bitum

 – Chất pha: Nước

 – Màu sắc: Nâu (khi đóng gói); Đen (khi khô)              

 – Tỉ trọng: 0.98 g/cm3

 – Nhiệt độ làm mềm: +70oC

 – Nhiệt độ thích hợp: Từ 5 – 35oC

 – Hàm lượng chất rắn: 56%