Bentonite Waterstop ngăn nước sử dụng cho khe nối, mạch ngừng

5.00 (1 đánh giá) 91 đã bán

Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn gần đúng:

25 x 20 mm x 5.0 LM
20 x 15 mm x 6.0 LM
20 x 10 mm x 9.0 LM
20 x 5 mm x 13.0 LM
6 – 8 cuộn /hộp

Sơn lót/ chất dính kết: lon 1 lít