BestCure AC015 – Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Polymer

5.00 (1 đánh giá) 132 đã bán

Liên hệ

Dạng tồn tại: Dạng lỏng
Màu sắc: Trắng sữa
Thành phần: Co-polymer Acrylic tổng hợp biến tính
Tỷ trọng: 1.05 ± 0.01 kg/lít.
pH: 7.5 ÷ 8.4
Đóng gói: 5; 25; 210 Lít/thùng