BestPrimer EP702 – Sơn lót Epoxy, gốc nước, hai thành phần

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 103 đã bán

Liên hệ

Đóng gói: 5; 10 kg/bộ.

Thời gian bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

Dạng tồn tại: Chất lỏng nhớt

Thành phần A: Trong suốt.

Thành phần B: Vàng nhạt.

Thành phần A+B: Vàng nhạt, trong suốt khi đóng rắn.