Bestseal 14 – Sơn Epoxy 2 thành phần không dung môi

5.00 (1 đánh giá) 115 đã bán

Liên hệ

Lớp kết nối: vữa tự san phẳng Quicseal 573 LEVEL TOP STD.

Lớp thứ nhất: BestSeal 15 định mức 1,2 kg/m2

Rắc cát cỡ hạt 0,3 – 0,6 mm (3 kg/m2) ngay sau khi thi công lớp thứ nhất để tạo nhám.

Lớp phủ hoàn thiện: BestSeal 14 lăn 1 lớp.