BestSeal PS010 – Hợp chất chống thấm trong suốt

5.00 (1 đánh giá) 113 đã bán

Liên hệ

Dạng tồn tại: Chất lỏng không màu, trong suốt.

Khối lượng riêng 1.01  0.005 kg/lít @ 25oC

Độ pH: Khoảng 13

Điểm bắt cháy: Không bắt cháy

Đóng gói: 1; 2; 5; 25; 210 Lít/thùng.