BestSeal PS410 – Chất trám bít đàn hồi, gốc Polysulphide

5.00 (1 đánh giá) 96 đã bán

Liên hệ

Dạng tồn tại / Màu sắc: A: Chất lỏng sệt màu trắng, B: Chất lỏng sệt màu đen.

Hỗn hợp A+B: Chất rắn mềm dẻo, đàn hồi, xám sau khi đóng rắn.

Khối lượng riêng: 1.75 0.05 kg/lít (25oC)

Tỷ lệ pha trộn: Xem trên bao bì

Nhiệt độ thi công: Từ: 10oC ÷ 40oC

Định mức: 1.75 kg/lít.