BestWaterbar băng cản nước Bestmix chống thấm gốc nhựa PVC

5.00 (1 đánh giá) 180 đã bán

Liên hệ

Loại ký hiệu Bề rộng băng
(mm) ± 5%
Bề dày băng
(mm) ± 10%
Chiều dài cuộn
(m)
Băng cản nước Bestmix SV150 150 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SV200 200 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SV250 250 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SV320 320 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SO150 150 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SO200 200 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SO250 250 3 ÷ 5 20
Băng cản nước Bestmix SO320 320 3 ÷ 5 20