Chống thấm Radcon 7 – Dung dịch Silicate biến tính sinh hoá

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 72 đã bán

Liên hệ

– Những bề mặt đã lót gạch (không nung hay không tráng men)
– Những khu vực lắp vòi tắm hoa sen đã lót gạch
– Những mặt tiền công trình
– Những bản bê tông tiền áp hay các cấu trúc bê tông đúc sẵn