Chống thấm Tamsil 7

(2 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

  • Màu                                     Không màu, hơi đục
  • Mức DG                               Không độc, tự phân hủy
  • Gốc khô                               25-30%
  • Tỷ trọng ở 25oC                   1.225
  • Điểm bay hơi                       Sôi ở 101oC
  • Tính cháy                             Không
  • Độ nhớt                               15-20 cPs
Đặt hàng ngay