EURO POLYMERS EP-2WT PRIMER / SƠN LÓT EPOXY GỐC NƯỚC 2 THÀNH PHẦN

5.00 (1 đánh giá) 92 đã bán

Liên hệ

Màu sắc  Màu xám ( hỗn hợp)
Tỷ trọng  ~ 1.0 kg/L trở lên (hỗn hợp)
Hàm lượng chất rắn  ~ 50% (hỗn hợp)
Tỷ lệ pha trộn  A : B = 4 : 1
Định mức sử dụng  0,25 – 0,30 kg/m2