EURO POLYMERS UP-144 / LỚP PHỦ PU 1 THÀNH PHẦN

5.00 (1 đánh giá) 86 đã bán

Liên hệ

Loại Phủ Polyurethane một thành phần
Màu Sắc Đen
Cường độ bám dính sau 7 ngày ( ASTM D7234-12) ≥ 1 MPa
Cường Độ Chịu Kéo Lớn Nhất (ASTM D412-16) > 2.0 MPa
Cường Độ Chịu Xé (ASTM D624-00(2012)) ≥ 12 kN/m