EURO POLYMERS UP-166 / Lớp phủ Polyurethane 1 thành phần

5.00 (1 đánh giá) 100 đã bán

Liên hệ

Mỗi lớp tối thiểu 1,0-1,2 kg/m². Nên được thi công 2 lớp.

Không nên thi công với định mức quá 1.8kg/m2/lớp.

Nhưng định mức thực tế còn tùy thuộc vào tình trạng  bề mặt bê tông, vữa.