EURO POLYMERS UP-222 – MÀNG CHỐNG THẤM POLYURETHANE 2 THÀNH PHẦN

5.00 (2 đánh giá) 73 đã bán

Liên hệ

Lớp Phủ Polyurethane hai thành phần
Màu Sắc Tùy chọn
Trọng Lượng Riêng (Kg/L) 1.05 ± 0.05 (A), 1.4 ± 0.05 (B)
Tỷ Lệ Trộn (Theo Khối Lượng) Thành phần (A) : Chất làm cứng (B) =  2.5 : 1
Định Mức 1.3 ± 0.1 kg/m2/mm