Fischer Fis V Plus 360S – Hoá chất cấy thép

5.00 (1 đánh giá) 117 đã bán

Liên hệ

Nhiệt độ vật liệu nền  Thời gian ngưng kết Thời gian đông kết
30 – 40oC 2 phút 35 phút
20 – 30oC 4 phút 45 phút
10 – 20oC 5 phút 60 phút
5 – 10oC 9 phút 90 phút