Fosroc Brushbond TGP – Chống thấm dạng tinh thể mao dẫn

5.00 (1 đánh giá) 123 đã bán

Liên hệ

 + Công trình bể xử lý nước thải.

 + Bể chứa nước trong Nhà máy điện hạt nhân

+  Bể chứa nước sạch

 + Ống bê tông, đường hầm

 + Lỗ cống

+  Bồn hoa..