Fosroc Nitoproof 30 – Màng chống thấm bitum

5.00 (1 đánh giá) 137 đã bán

Liên hệ

Nitoproof 30: thùng 20 hoặc 200 lít 

Định mức:

Chống thấm: định mức trung bình 1lít / m2 / lớp khô dày 0.6mm

Chất bảo dưỡng: định mức trung bình 1lít / 4 m2 / lớp khô dày 0.15mm