Fosroc Supercast PC – Vữa gốc xi măng lấp đầy lỗ rỗng

5.00 (1 đánh giá) 152 đã bán

Liên hệ

Cường     độ chịu      nén

(BS 4551)

: 25 N/mm2 ở tuổi 1 ngày

45 N/mm2 ở tuổi 7 ngày

75 N/mm2 ở tuổi 28 ngày

Độ thấm nước (DIN 1048 Phần

5)

: < 10 mm
Dung trọng ướt : 2380 kg/m3