Hanbon TAM2L Sheet Membrane

(1 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

Dễ thi công bằng cách dán (không cần sử dụng lửa)

Khả năng bám dính tuyệt vời với bề mặt

Tính liên tục được đảm bảo giữa các lớp

Khả năng chống nước và nhiệt được cải thiện

Khả năng chống rách và bị đâm thủng tốt

Khả năng chống lại các tác động hóa học

Thương hiệu
Đặt hàng ngay
Danh mục: