Hyperstop DB 2519 – Thanh trương nở chống thấm mạch ngừng

5.00 (2 đánh giá) 47 đã bán

Liên hệ

  • Màu sắc:                            Màu đen
  • Kích thước:                        25mm x 19mm; 5m/cuộn, 1 thùng 6 cuộn
  • Sai số kích thước:             ± 5%
  • Tỷ trọng ở 250C:                1,35 ± 0,10 kg/cm3
  • Biến dạng ngoại quan:       Không bất thường
  • Giãn nở cho phép:             250%
  • Độ bền chịu lạnh:               Không bất thường