Indoseal – Chống thấm thẩm thấu trong bê tông

5.00 (1 đánh giá) 144 đã bán

Liên hệ

Không màu, hơi đục, không mùi, cảm giác trơn nhầy như nước xà phòng.

Không độc hại.

Tỉ lệ chất rắn không bay hơi là 26,5- 31%.

Tỉ trọng ở 250C là 1.18- 1.20

Không bắt cháy nổ, độ sôi 1010C.

Độ nhờn 13-15 centipoise ở nhiệt độ 250C, 20 vòng/ phút: 10MPa.s(cP).