Indoseal – Chống thấm thẩm thấu trong bê tông

(1 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

Không màu, hơi đục, không mùi, cảm giác trơn nhầy như nước xà phòng.

Không độc hại.

Tỉ lệ chất rắn không bay hơi là 26,5- 31%.

Tỉ trọng ở 250C là 1.18- 1.20

Không bắt cháy nổ, độ sôi 1010C.

Độ nhờn 13-15 centipoise ở nhiệt độ 250C, 20 vòng/ phút: 10MPa.s(cP).

Đặt hàng ngay