Kova KL-6 – Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước

5.00 (1 đánh giá) 150 đã bán

Liên hệ

Bề mặt áp dụng

Các bề mặt kim loại

Định mức lý thuyết

4.5 – 5.5m2/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.

Đóng gói

Thùng 5kg (bộ 2 thành phần)
• Phần sơn: 4.2 kg
• Phụ gia: 0.8 kg