Leafseal F200 – Lót Epoxy, gốc nước phân tán

5.00 (1 đánh giá) 24 đã bán

Liên hệ

  • Thi công Leafseal F 200 bằng ru lô phù hợp.
  • Leafseal F 200 có thời gian sử dụng được sau khi pha trộn là 30 phút ( ở 28oC)
  • Nhiệt độ khi thi công không thấp hơn 5oC và cao hơn 40oC.