Màng chống thấm HDPE SOLMAX

5.00 (1 đánh giá) 89 đã bán

Liên hệ

  • Màng chống thấm Solmax dày 0,3 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 0,5 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 0,75 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 1 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 1,5 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 2 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 2,5 ly
  • Màng chống thấm Solmax dày 3 ly
Đặt hàng ngay