Màng khò nóng BITUMAX – Màng chống thấm khò nóng APP

5.00 (1 đánh giá) 180 đã bán

Liên hệ

 – Sử dụng trong các hệ thống mái có một hoặc nhiều lớp;

 – Mái dốc và mái bằng;

 – Đường hầm, khu vực ẩm ướt, hồ bơi và nhà vệ sinh;

 – Cơ sở và cấu trúc ngầm.