Mariseal Aqua Primer sơn lót cho lớp phủ chống thấm

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 53 đã bán

Liên hệ

Mariseal Aqua Primer được cung cấp trong thùng 15 + 5 kg và 3 + 1 kg.

Thùng nên được lưu trữ trong phòng khô và mát cho đến 9 tháng. Bảo vệ vật liệu chống lại độ ẩm và ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Nhiệt độ lưu trữ từ 50-300C. Sản phẩm phải còn trong thùng chứa ban đầu, chưa mở, gắn tên nhà sản xuất, định danh sản phẩm, số lô, và các nhãn cảnh báo khi thi công

Tài liệu Mariseal Aqua Primer - 17032021