MariTrans MD – Màng chống thấm polyurethane trong suốt

5.00 (1 đánh giá) 92 đã bán

Liên hệ

MARITRANS MD được đóng trong thùng 20 kg, 10 kg, 5 kg và 1kg.

Nên được lưu trữ trong phòng khô, mát cho đến 9 tháng.

Bảo vệ vật liệu tránh bị ẩm và ánh sáng trực tiếp. Nhiệt độ lưu trữ: 5oC – 30oC.

Sản phẩm phải còn nguyên, chưa mở, có tên nhà sản xuất, tên sản phẩm, số lô và nhãn đề phòng khi sử dụng