MasterFlow 810 vữa xi măng không co ngót

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 126 đã bán

Liên hệ

Dạng                                     : Bột

Màu sắc                                : Xám xi măng

Đóng gói                                : 25kg/bao.

Nước trộn :

Vữa chảy                              : 18%

Vữa trát                                 : 12.8 – 13.6%

Tỷ trọng ướt

Vữa chảy                              : 2.18kg/L

Vữa trát                                 : 2.26kg/L

Chảy máng (cm), vữa chảy  : 35 – 55cm