Masterseal HLM 5000 màng chống thấm đàn hồi dạng lỏng

5.00 (1 đánh giá) 72 đã bán

Liên hệ

• MasterSeal HLM5000SL,HLM5000S,HLM 5000 R: (18.95 L) thùng, (208 L) phuy.

• MasterSeal HLM5000T: (18.95 L) thùng

• MasterSeal 995: (91 by 0.9m) cuộn (87 m2 )

• MasterSeal 977: – (1.3 mmby 1 m by 1.2 m) tấm, 500 tấm/ kiện, diện tích (1.2 m2 )/ t ấm hoặc (619 m2 )/ kiện. – (3mmby 1 m by1.2 m) tấm, 500 tấm/ kiện, diện tích (1.2 m2 )/ tấm hoặc (619 m2)/ kiện.