Maxcrete 651 – Vữa trám vá không co ngót

5.00 (1 đánh giá) 172 đã bán

Liên hệ

Đóng gói 25 kg
Hàm lượng nước 17%-18%
Mật độ tiêu thụ của sản phẩm

Đối với 25kg Maxcrete 651

Bổ sung 50% cốt liệu

Bổ sung 100% cốt liệu

14.0 Lít (0.014 m³)

18.5 Lít (0.0185 m³)

23.0 Lít (0.023 m³)