Neotex Metal Primer – Sơn lót chống ăn mòn gốc nước

5.00 (2 đánh giá) 196 đã bán

Liên hệ

Tỷ trọng:  1,29gr/cm3

pH:  8,5-9

Tiêu thụ: 10-12m2/lít/lớp

Thời gian khô:  (+25°C) 2-3 giờ

Thời gian khô cho thi công lớp sau: (+25°C) 4-6 giờ

Nhiệt độ thi công:  +12°C đến +35°C