Neotex PU Joint – Chất trám khe gốc Polyurethane một thành phần

5.00 (1 đánh giá) 122 đã bán

Liên hệ

  • Màu sắc: Ghi/trắng
  • Thời gian hình thành màng (23oC,50% RH): 120-240 phút.
  • Nhiệt độ thi công: +5°C đến +40°C.
  • Nhiệt độ sử dụng: -20οC đến +90οC.
  • Tốc độ ninh kết (23oC,50% RH): 2-3 mm/ngày
  • Độ cứng Shore A (DIN 53 505): 30±5