Quicseal 302LV nhựa epoxy hai thành phần, không dung môi

5.00 (1 đánh giá) 85 đã bán

Liên hệ

Cường độ kéo (BS 6319: Phần 7 ở 20oC – 7 ngày) > 20 N/mm2
Cường độ nén (ASTM D695 – 02a) > 75 N/mm2
Cường độ bám dính (ASTM D4541:2002) > 3,0 MP (phá huỷ bê tông)
Thời gian làm việc hữu ích (ASTM C881:2013) 20 – 35 phút
Thời gian bảo quản (ở 25oC) 12 tháng chưa mở bao bì
Nhiệt độ bắt cháy > 65oC
Thay đổi hoá lý Đóng cứng hoá học