Quicseal 535 Chất làm cứng bề mặt, tăng cứng sàn

5.00 (1 đánh giá) 100 đã bán

Liên hệ

Mục đích giao thông dự định Định mức thi công kg/m2 Định mức cho 1 bao
Giao thông nhẹ 3,0 – 3,5 7,0 – 8,0 m2
Giao thông trung bình 4,5 – 5,0 5,0 – 5,5 m2
Giao thông nặng 7,0 – 7,5 3,0 – 3,5 m2