Quicseal 604 – Phụ gia Latex công thức đặc biệt

5.00 (1 đánh giá) 142 đã bán

Liên hệ

Dạng Lỏng
Màu Trắng
Tỷ lệ trộn (theo khối lượng) 1 phần Quicseal 604 : 4 phần Quicseal 602 hoặc

1 phần Quicseal 604 : 2 phần xi măng : 2 phần cát mịn 

Tỉ trọng sau trộn 1,70 g/cm3
Thời gian sống sau trộn  khoảng 90 phút 
Nhiệt độ thi công từ 5OC đến 45OC