QUICSEAL 620 vữa màu chèn khe gạch, đá, hồ bơi

5.00 (1 đánh giá) 53 đã bán

Liên hệ

Đặc tính Kết quả
Sản phẩm loại Dạng bột
Màu Vui lòng tham khảo bảng màu
Tỉ lệ trộn 3,6 – 3,8 : 1,0 (theo trọng lượng)
(QUICSEAL 620 : NƯỚC) hoặc
(QUICSEAL 620 : QUICSEAL 609)
Tỉ trọng sau khi trộn 1,99 kg/lít
Thời gian sống Khoảng 45 phút
Nhiệt độ thi công Từ 5oC đến 45oC
Đóng rắn hoàn toàn Sau 24 giờ