Quicseal 703 – Băng cản nước PVC Waterstop

5.00 (1 đánh giá) 122 đã bán

Liên hệ

1. Kết cấu giữ nước

– Đập và đập tràn

– Các hồ chứa, nhà máy xử lý nước và xử lý nước thải

– Bể bơi

– Bể nước, tường chắn

2. Kết cấu không giữ nước

– Đường hầm

– Tầng hầm, nhà đậu xe ngầm

– Tường chắn

– Sàn lửng, sàn dưới mặt đất, sàn mái