Ramset Triga Z – Bulong nở chịu tải trọng nặng

5.00 (1 đánh giá) 98 đã bán

Liên hệ

1. Khoan lỗ với đường kính và độ sâu theo chỉ định của từng size bu lông.

2. Vệ sinh lỗ khoan bằng chổi thép và máy thổi khí.

3. Gá bảng mã vào vị trí và xuyên bu lông qua lỗ bảng mã, dùng búa đóng bu lông cho đến khi đệm phẳng chạm vào bề mặt bảng mã.

4. Xiết bu lông bằng cờ lê hoặc dụng cụ chuyên dùng với lực xiết chỉ định tương ứng với  từng size bu lông