Revinex Flex System – Hệ thống chống thấm gốc xi măng

5.00 (1 đánh giá) 94 đã bán

Liên hệ

Revinex Flex: túi carton 25 kg (Thành phần A)

Revinex Flex FP: 7kg, hộp nhựa (Thành phần B)

Revinex Flex U 360: 10kg, hộp nhựa (Thành phần B)

Revinex Flex ES: 12kg, hộp nhựa (Thành phần B)