Revinex Flex U360 – Hệ thống chống thấm gốc xi măng đa năng

5.00 (1 đánh giá) 139 đã bán

Liên hệ

Revinex Flex: Bao giấy 25 kg (Thành phần A)

Revinex Flex U 360:Can nhựa 10 kg(Thành phần B)

35kg/bộ

2 năm, khi được bảo quản nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp, ở nhiệt độ +5οC đến +35οC.