Sika AnchorFix 3001 Keo Khoan Cấy Thép Chuyên Dụng

5.00 (2 đánh giá) 114 đã bán

Liên hệ

Ống chuẩn 250 ml, 12 ống / thùng Pallet: 75 thùng

Ống kép 400 ml, 12 ống / thùng Pallet: 60 thùng

Ống kép 600 ml, 12 ống / thùng Pallet: 36 thùng

Ống kép 1500 ml, 5 ống / thùng Pallet: 46 thùng

Thành phần A màu trắng ngà

Thành phần B màu xám đậm / đen

Hỗn hợp thành phần A và B xám