Sika DryCast-1

Giá: Liên hệ

Sika DryCast-1 là một phụ gia được phát triển đặc biệt cho sản xuất sản phẩm bê tông khô.

Đóng gói

Phuy 200 lít, Bồn 1000 lít

Thương hiệu

Mã: SK-20501 Danh mục: