Sika Monotop R Vữa Sửa Chữa Bê Tông Công Nghệ Cao

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 173 đã bán

Liên hệ

+ Khối lượng thể tích:

~ 1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)
~ 2.15 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa tươi)
+ Tỉ lệ trộn:
Nước : bột Sika Monotop R = 1 : 7.15 – 7.40 (theo khối lượng)
Nước : bột Sika Monotop R = 1 : 4.95 – 5.10 (theo thể tích)
Khoảng 3.40 – 3.50 lít nước sạch cho một bao 25 kg.