Sika Separol Hợp Chất Tháo Dỡ Khuôn

5.00 (1 đánh giá) 190 đã bán

Liên hệ

Đóng gói 5/25/200 lít

Ngoại quan / Màu sắc Chất lỏng màu nâu

Hạn sử dụng 24 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở

Khối lượng thể tích ~0.830 kg/L (±0.05 kg/L) (tại 20oC)