Sikafloor 264 HC

(1 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

Sikafloor 264 HC là sản sản phẩm sơn gốc nhựa epoxy 2 thành phần, không dung môi, có màu, đạt hiệu quả kinh tế.

Thành phần A 7.9 kg/can
Thành phần B 2.1 kg/can
Thành phần A+B Bộ 10 kg
Thành phần A 15.8 kg/can
Thành phần B 4.2 kg/can
Thành phần A+B Bộ 20 kg
Thương hiệu
Đặt hàng ngay